Lorazepam (Ativan) คือยา นอนหลับ อะไร

Lorazepam มีชื่อการค้าที่เป็นที่รู้จัก เรียกว่า Ativan ซึ่งใช้ในการรักษา ขายยานอนหลับ กลุ่มอาการที่ผิดปกติที่เกิดจากโรคซึมเศร้าและเพื่อคลายความวิตกกังวลที่เกี่ยวข้องกับโรคซึมเศร้า

Lorazepam นั้น ยังถูกใช้เพื่อรักษาโรคนอนไม่หลับ โรคลมชัก กลุ่มอาการลำไส้แปรปรวน (IBS) สภาวะอยู่ไม่สุข กายใจไม่สงบที่เกิดจากการเลิกแอลกอฮอลล์ และอาการคลื่นไส้ อาเจียนที่เกิดจากการทำการรักษาโรคมะเร็ง

ยาตัวนี้ จัดอยู่ในกลุ่มของยาที่มีชื่อว่า benzodiazepines และมีให้ใช้ในรูปแบบยาเม็ดรับประทาน ยาน้ำรับประทาน และในรูปแบบยาฉีด ยาลอราซีแพมในรูปแบบยาฉีดนั้น ใช้ในกรณีฉุกเฉินเท่านั้นเพื่อรักษาอาการชักที่เกิดขึ้นเป็นระยะเวลานาน ยาตัวนี้ยังถูกจ่ายให้กับคนไข้ก่อนที่ได้รับการผ่าตัดเพื่อให้เกิดอาการง่วงซึม คลายความวิตกกังวล และความจำเกี่ยวกับการผ่าตัดสำหรับคนไข้ที่รู้สึกกังวลกับการผ่าตัด

ยาเม็ด Ativan ผลิตโดยบริษัท Valeant Pharmaceuticals ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA) ในปี ค.ศ. 1977 ตัวยาสามัญสำหรับยาลอราซีแพมในรูปแบบยาเม็ดรับประทานนั้น มีจำหน่ายครั้งแรกในปี ค.ศ. 1985 ซึ่งมีบริษัทยาหลายเจ้าเป็นผู้ผลิต

ชื่อสามัญของยาลอราซีแพมในรูปแบบน้ำรับประทาน คือ Lorazepam Intensol ซึ่งจัดจำหน่ายโดยบริษัท Roxane และยังคงมีบริษัทยาหลายแห่งที่ผลิตยาสามัญของลอราซีแพมในรูปแบบของยาน้ำรับประทานและยาฉีด

คำเตือนสำหรับยาลอราซีแพม
ห้ามใช้ยาลอราซีแพมหากคุณแพ้ยาตัวนี้หรือแพ้สารออกฤทธิ์ของยาลอราซีแพมในรูปแบบเม็ด หรือยากลุ่ม benzodiazepines รวมถึง Zanax, Librium, Tranzene, Valium และ Serax ห้ามรับประทายาลอราซีแพมถ้าคุณเป็นต้อหินชนิดมุมปิด (narrow-angle glaucoma)

ยาลอราซีแพมอาจทำให้คุณรู้สึกง่วงซึมได้และส่งผลให้ความสามารถในการขับขี่รถยนต์หรือควบคุมเครื่องจักรอย่างปลอดภัยนั้นลดลง นี่อาจเกิดขึ้นได้หากคุณรับประทานยาตัวนี้ควบคู่กับยาที่ทำให้เกิดอาการง่วงซึมหรือถ้าคุณเป็นผู้ป่วยสูงอายุและมีอาการอ่อนเพลีย

ยาลอราซีแพมอาจทำให้เสพติดได้ ดังนั้น ไม่ควรรับประทานในยาในขนาดสูงหรือใช้ยาเป็นระยะเวลานานกว่าที่แพทย์ประจำตัวของคุณแนะนำ คนไข้บางรายมีอาการทนต่อยาลอราซีแพม ทำให้ประสิทธิภาพของยาลดลง อย่าลืมใช้ยาด้วยความระมัดระวังในขณะที่ลุกออกจากเตียงและเดินไปมาเพราะยาลอราซีแพมในรูปแบบฉีดมีฤทธิ์อยู่ถึง 8 ชั่วโมง หลีกเลี่ยงการขับขี่รถยนต์ ใช้เครื่องจักรกล หรือเข้าร่วมกิจกรรมที่จำเป็นต้องใช้สมาธิและการประสานงานภายใน 1-2 วันหลังจากได้รับการฉีดยาลอราซีแพม

ยาลอราซีแพมชนิดเม็ดรับประทานและชนิดน้ำยังไมได้รับการรับรองว่าปลอดภัยหรือมีประสิทธิภาพในเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ถ้าคุณกำลังรับประทานยาตัวอื่นๆที่ส่งผลกระทบต่อระดับประสาทส่วนกลาง อย่าลืมแจ้งแพทย์ประจำตัวของคุณ ยาเหล่านี้รวมถึง ยาทำให้สงบ ยาคลายเครียด ยารักษาอาการซึมเศร้า และเสพติดตัวอื่นๆก่อนที่คุณจะรับประทานยาลอราซีแพม อย่าลืมแจ้งแพทย์ประจำตัวของคุณหากคุณมี:

โรคซึมเศร้า
ปัญหาทางการหายใจ
มีประวัติของการเป็นโรคพิษสุราเรื้อรังหรือติดยา
มีความผิดปกติทางบุคลิกภาพ
มีโรคตับหรือไต
อาการเคลิ้มสุขและการติดยาลอราซีแพม
เพราะการใช้ยาตัวนี้สามารถช่วยให้คนไข้มีอาการผ่อนคลายหรืออาการเคลิ้มสุข ทำให้ยาลอราซีแพมเป็นหนึ่งในยากลุ่ม benzodiazephines ที่คนไข้ใช้แล้วเสพติดมากที่สุดในสหรัฐอเมริกา จริงๆแล้วยาตัวนี้ผลิตมาให้ใช้เพียงแค่ระยะสั้น ห้ามรับประทานเกิน 4 เดือนโดยไม่อยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ คุณควรปรึกษาแพทย์ของคุณเกี่ยวกับการดื่มแอลกอฮอลล์ในขณะที่รับประทานยาตัวนี้อยู่ เพราะแอลกอฮอล์สามารถกระตุ้นให้เกิดผลค้างเคียงของตัวยา ทั้งอาการง่วงซึม สับสน และอารมณ์ไม่คงที่

อาการขาดยาลอราซีแพม (Lorazepam withdrawal)
เมื่ออาการเสพติดของยาลอราซีแพมค่อยๆหมดฤทธิ์ลง ผู้ใช้อาจมีอาการแสดงของการขาดยาลอราซีแพม ดังนี้:

อาการหงุดหงิด ฉุนเฉียวง่าย
อาการนอนไม่หลับ หรือความผิดปกติทางการนอนอื่นๆ
มีอาการวิตกกังวล
มีอาการสับสน
มีอาการโมโหหรือพฤติกรรมที่รุนแรง
มีอาการซึมเศร้า
มีอาการชัก
แพทย์ประจำตัวของคุณมักจะแนะนำให้คุณค่อยๆลดปริมาณการรับประทานยาลอราซีแพมเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอาการขาดยา ผู้ที่ใช้ยาตัวนี้ไม่ควรหยุดยาในทันที ยกเว้นในกรณีที่ได้รับการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์

การตั้งครรภ์และยาลอราซีแพม
อย่าลืมแจ้งแพทย์ประจำตัวของคุณว่าคุณกำลังตั้งครรภ์ก่อนที่ใช้ยาลอราซีแพม เพราะยาตัวนี้อาจทำให้เกิดการพิการแต่กำเนิด โดยเฉพาะในไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์

นอกจากนี้ การใช้ยาลอราซีแพมในช่วงการตั้งครรภ์ระยะปลายอาจก่อให้เกิดผลกระทบที่อันตรายต่อทารกในครรภ์ แจ้งแพทย์ประจำตัวของคุณ หากคุณกำลังให้นมบุตรก่อนที่จะใช้ยาตัวนี้ เพราะการใช้ยาระหว่างให้นมบุตรอาจมีผลข้างเคียงต่อบุตรที่กำลังให้นม

ผลข้างเคียงของยาลอราซีแพม
ติดต่อหน่วยแพทย์ฉุกเฉินทันทีหากคุณมีหนึ่งในอาการที่รุนแรงจากการแพ้ยาลอราซีแพม:

ลมพิษ
มีปัญหาในการหายใจ
มีอาการบวมบริเวณใบหน้า ริมฝีปาก ลิ้น หรือลำคอ
ผลข้างเคียงที่พบได้บ่อยสุดจากการใช้ยาลอราซีแพมชนิดเม็ดรับประทานและแบบน้ำมี:
อาการง่วงซึม
อาการมึนศีรษะ
อาการอ่อนเพลีย
อารมณ์ไม่คงที่
ผลข้างเคียงที่พบได้บ่อยสุดจากการใช้ยาลอราซีแพมแบบฉีดมี:
ความดันโลหิตต่ำ
รู้สึกง่วงซึมมาก
มีภาวะหายใจตื้น หายใจเร็ว และรู้สึกเหมือนคุณไม่สามารถรับอากาศเข้าปอดได้มากพอ
ผลข้างเคียงที่รุนแรงจากยาลอราซีแพมส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นเมื่อใช้ตัวยาในขนาดสูง พูดคุยกับแพทย์ประจำตัวของคุณถ้าคุณมีผลข้างเคียงใดๆ โดยเฉพาะถ้ามันรุนแรงและยังไม่หายไป

ปฏิกิริยาของยาลอราซีแพม
อย่าลืมแจ้งแพทย์ประจำตัวของคุณหากคุณกำลังรับประทานยาตัวใดตัวหนึ่งก่อนที่จะรับประทานยาลอราซีแพม:

ยากลุ่ม benzodiazepines อื่นๆ เช่น Xanax, Librium, Librax, Klonopin,Tranxene, และ Valium
ยาคุมกำเนิด
ยากลุ่ม Barbiturates เช่น Amytal, Fioricet, Butisol, Mebaral, Seconal, Nembutal, Luminal, Solfoton, หรือ Seconal
ยารักษาโรคทางจิตเวช (Antipsychotics) เช่น Abilify, Saphris, Thorazine, Clozaril, Prolixin, Haldol, Fanapt, Adasuve, Loxitane, Latuda, Serentil, Moban, Zyprexa, Symbyax, Invega, Trilafon, Orap, Seroquel, Risperdal, Mellaril, Navane, Stelazine, sinv Geodon
ยานอนหลับ เช่น Lunesta, Unisom, Rozerem, Sonata, or Ambien
ยาระงับอาการปวดชนิดเสพติด เช่น Stadol, codeine, Lortab, Vicodin, Levo-Dromoran, Demerol, Dolophine, Methadose, morphine, Narcan, OxyContin, or Darvon
ยารักษาโรคซึมเศร้า เช่น Elavil, Etrafon, Asendin, Celexa, Anafranil, Norpramin, Sinequan, Lexapro, Prozac, Sarafem และ others
ยารักษาโรคลมชัก เช่น Depakote or Depakene
ยาแก้แพ้แบบง่วง จำพวก Chlor-Trimeton หรือ Benadryl
ยาชา
ยา Probenecid ที่ใช้ในการรักษาโรคเกาต์หรือภาวะที่ร่างกายมีกรดยูริคเกิน
ยา Theophylline (Theo-24, Uniphyl) ยาที่ใช้ขยายหลอดลม
ยา Aminophylline ยาที่ใช้ขยายหลอดลม
ยา Scopolamine (Transderm Scop) ใช้เพื่อรักษาโรคพาร์กินสัน บรรเทาอาการคลื่นไส้ อาเจียน และอาการบีบเกร็งของช่องท้อง
ยาลอราซีแพมและแอลกอฮอล์
แอลกอฮอล์สามารถทำให้ผลข้างเคียงของยาลอราซีแพมทั้งอาการง่วงซึม สับสน อารมณ์ไม่คงที่ นั้นแย่ลง และในกรณีที่รุนแรง อาจทำให้มีปัญหาทางการหายใจ มีอาการโคม่า และแม้กระทั่งการเสียชีวิต อาการทนต่อแอลกอฮอล์ของคุณอาจต่ำลงในขณะที่คุณกำลังรับประทานยาลอราซีแพม นอกจากนี้ อย่าลืมใช้ยาด้วยความระมัดระวังในขณะที่ลุกออกจากเตียงและเดินไปมาเพราะยาลอราซีแพมในรูปแบบฉีดมีฤทธิ์อยู่ถึง 8 ชั่วโมง หลีกเลี่ยงการขับขี่รถยนต์ ใช้เครื่องจักรกล หรือเข้าร่วมกิจกรรมที่ต้องการสมาธิและการประสานงานในระหว่าง 24-48 ชั่วโมงหลังจากได้รับยาลอราซีแพมในรูปแบบฉีดหรือจนกว่าคุณไม่รู้สึกง่วงซึม

ขนาดยาลอราซีแพม ขายยานอนหลับ
ขนาดของยาชนิดนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของตัวยาว่าเป็น ยาเม็ด ยาน้ำ หรือยาฉีด คุณควรรับประทานยาลอราซีแพมให้เท่ากับที่แพทย์ได้สั่งจ่าย มาให้คุณ

ยาเม็ดลอราซีแพมมีในขนาดของ 0.5 มก. , 1 มก. และ 2 มก. แพทย์ประจำตัวของคุณอาจสั่งจ่ายยาลอราซีแพมให้คุณรับประทาน 2-3 เวลาหากคุณมีอาการวิตกกังวล หรือรับประทานวันละครั้งหากคุณนอนไม่หลับ

เมื่อคุณเพิ่งเริ่มรับประทานยาลอราซีแพม แพทย์ประจำตัวของคุณอาจค่อยๆเพิ่มระดับยาเพื่อหลีกเลี่ยงผลข้างเคียง ขนาดยาอาจน้อยลงหากคุณอยู่ในวัยสูงอายุหรือมีอาการอ่อนเพลีย คุณควรรับประทานยาลอราซีแพมพร้อมกับของเหลว เช่น น้ำดื่มหนึ่งแก้ว พร้อมอาหาร หรือรับประทานยาเดี่ยวไม่พร้อมอาหาร

ยาลอราซีแพมชนิดน้ำมีบรรจุในขวดพร้อมหลอดหยดที่มีขนาดยาระบุไว้ชัดเจน ผสมตัวยากับของเหลวหรืออาหารกึ่งแข็ง เช่น น้ำเปล่า น้ำผลไม้ โซดา เครื่องดื่มผสมโซดา ซอสแอปเปิ้ล หรือ พุดดิ้ง

สำหรับลอราซีแพมในรูปแบบของยาฉีด แพทย์ประจำตัวของคุณจะฉีดยาเข้าสู่หลอดเลือดดำอย่างช้าๆ หรือฉีดยาเข้าสู้กล้ามเนื้อ คุณอาจได้รับขนาดยาซ้ำหรือการรักษาอื่นๆด้วยเช่นกัน หลังจากที่คุณได้รับยาลอราซีแพมแล้ว แพทย์ประจำตัวของคุณจะเฝ้าดูอาการเพื่อให้มั่นใจว่าตัวยานั้นออกฤทธิ์ดีและไม่เกิดผลข้างเคียงใดๆ

การใช้ยาลอราซีแพมเกินขนาด
การใช้ยาลอราซีแพมเกินขนาดอาจก่อให้เกิดอันตรายถึงชีวิต อาการแสดงของการใช้ลอราซีแพมเกิดขนาด มี:

อาการง่วงซึมเป็นพิเศษ
อาการสับสวน
อาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อ
เป็นหรือมีอาการโคม่า
ถ้าคุณคิดว่าคุณรับประทานยาลอราซีแพมมากเกินไปหรือถ้าคุณคิดว่าผู้อื่นมีการใช้ยาลอราซีแพมเกินขนาด

การลืมรับประทานยาลอราซีแพม
ถ้าคุณลืมรับประทานยาลอราซีแพม รับประทานยาทันทีหลังจากที่คุณนึกได้ แต่ถ้าคุณต้องรับประทานยาหลายขนาดต่อวันและลืมรับประทานยา และเกือบจะถึงอีกช่วงเวลาถัดไปสำหรับการรับประทานยาแล้ว ข้ามขนาดที่คุณลืมไปและรับประทานยาตามกำหนดเดิมที่คุณจำเป็นต้องรับประทาน อย่ารับประทานยาเพิ่มของปริมาณยาที่คุณลืมรับประทาน

รูปของยาลอราซีแพม (Ativan) Pictures

ยา Ativan 1 มก. , สีขาว, เม็ดแปดเหลี่ยม

ยา Ativan 2 มก. , สีขาว, เม็ดแปดเหลี่ยม

ยา Ativan 0.5 มก. , สีขาว, เม็ดแปดเหลี่ยม

ยาลอราซีแพม 0.5 มก.-TEV, สีขาว, เม็ดกลม

ยาลอราซีแพม 1 มก.-TEV, สีขาว, เม็ดกลม

ยาลอราซีแพม 2 มก.-TEV, สีขาว, เม็ดกลม

ยาลอราซีแพม 0.5 มก.-GG,สีขาว, เม็ดกลม

ยาลอราซีแพม 2 มก.-GG, สีขาว, เม็ดกลม

ยาลอราซีแพม 1 มก.-PP, สีขาว, เม็ดกลม

ยาลอราซีแพม 0.5 มก.-MYL, สีขาว, เม็ดกลม

ยาลอราซีแพม 1 มก.-MYL, สีขาว, เม็ดกลม

ยาลอราซีแพม 2 มก.-MYL, สีขาว, เม็ดกลม

ยาลอราซีแพม 1 มก.-WAT, สีขาว, เม็ดกลม

ยาลอราซีแพม 2 มก.-WAT, สีขาว, เม็ดกลม

ยาลอราซีแพม1 มก.-MUT, สีขาว, เม็ดกลม

ยาลอราซีแพม 0.5 มก.-WAT, สีขาว, เม็ดกลม

ยาลอราซีแพม 2 มก.-MUT, สีขาว, เม็ดกลม

ยาลอราซีแพม 0.5 มก.-AMN, สีขาว, เม็ดกลม

ยาลอราซีแพม 2 มก.-AMN, สีขาว, เม็ดกลม

ยาลอราซีแพม 1 มก.-AMN, สีขาว, เม็ดกลม

คำคำถามที่พบบ่อยสำหรับยาลอราซีแพม (Ativan)
คำถาม: การรับประทานยาลอราซีแพมเป็นประจำทุกวันนั้นปลอดภัยหรือไม่
คำตอบ: Ativan (ยาลอราซีแพม) เป็นยากลุ่ม benzodiazepine ที่ออกฤทธิ์เป็นยาคลายความวิตกกังวล ยาช่วยให้หลับ ยาทำให้สงบ/ยากล่อมประสาท ยากันชัก และยาคลายกล้ามเนื้อ ยาตัวนี้ใช้ในระยะสั้นเพื่อรักษาอาการวิตกกังวล อาการนอนไม่หลับ อาการชักแบบเฉียบพลัน และการทำให้ผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลซึ่งมีอาการเกรี้ยวกราดรู้สึกง่วงซึม จากตัวยาอื่นๆในกลุ่ม benzodiazepines ยาลอราซีแพมมีความเป็นไปได้สูงที่จะใช้และจะมีอาการเสพติด และมีการรายงานว่าคนไข้นำยาตัวนี้ไปใช้ในทางที่ผิดเพื่อวัตถุประสงค์ให้รู้สึกเสพย์สุข หรือใช้ยาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์

หากผู้ป่วยใช้ยากลุ่ม Benzodiazepines ในระยะยาว อาจมีอาการทนต่อยา มีอาการขาดยา และมีความเสียต่อการรับรู้ของสมอง อาการขาดยาอาจเริ่มตั้งแต่อาการวิตกกังวลและนอนไม่หลับจนถึงอาการชักและอาการวิกลจริต ผลข้างเคียงของยาลอราซีแพม มี อาการนอนไม่หลับ โรคซึมเศร้า อาการตื่นเต้น และอาการชักที่แย่ลง อย่าลืมปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเกี่ยวกับสภาวะที่เกิดขึ้นกับคุณและยาที่คุณกำลังรับประทานอยู่เป็นประจำก่อนที่คุณจะใช้ยาลอราซีแพม

คำถาม: ยาลอราซีแพมจะถูกใช้เพื่อรักษาอาการใดบ้าง
คำตอบ: Ativan (ยาลอราซีแพม) จัดอยู่ในกลุ่มยาที่ชื่อ benzodiazepines (ben-zoe-dye-AZE-eh-peens) ยาลอราซีแพมมักใช้เพื่อรักษาโรควิตกกังวล ยาตัวนี้อาจใช้แล้วติดได้ และควรใช้โดยผู้ป่วยที่ได้รับในสั่งยาเท่านั้น ปรึกษาผู้ให้บริการทางการแพทย์ของคุณสำหรับข้อมูลที่เฉพาะเพิ่มเติมของตัวยา และคุณอาจจะพบกับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ที่เว็บไซต์

คำถาม: ฉันมีอาการนอนไม่หลับและยานอนหลับทั่วไป เช่น Ambien CR มักจะทำให้ฉันมีอาการง่วงซึม แพทย์ประจำตัวของฉันได้ให้ฉันลองใช้ยาลอราซีแพม ซึ่งจริงๆมันออกฤทธิ์ค่อนข้างดี แล้วยาตัวนี้มีผลข้างเคียงทางลบในระยะยาวหรือไม่?
คำตอบ: ยาลอราซีแพมอาจใช้แล้วติดได้ถ้าคุณใช้ยาตัวนี้เป็นระยะเวลานาน อย่างไรก็ตาม คุณสามารถหยุดยาตัวนี้ได้ง่าย ๆโดยการรับประทานด้วยขนาดยาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง ห้ามคุณหยุดยา หรือเพิ่มขนาดยาโดยไม่ปรึกษาผู้ให้บริการทางการแพทย์เสียก่อน

คำถาม: ฉันมีอาการนอนไม่หลับ และยานอนหลับทั่วไปอย่าง AmbienCR ทำให้ฉันรู้สึกง่วงซึม แพทย์ของฉันจึงลองให้ฉันรับประทานยาลอราซีแพมซึ่งมันค่อนข้างใช้ได้ดีเลยทีเดียว ฉันสนใจเกี่ยวกับผลข้างเคียงทางลบในระยะยาวของยาตัวนี้ ฉันอายุ 56 ปีและไม่มีภาวะหยุดหายใจในขณะหลับ
คำตอบ: ยาลอราซีแพมที่ใช้ในปริมาณน้อยถูกใช้เพื่อรักษาโรคผิดปกติทางการนอน ยาตัวนี้สามารถทำให้ผู้ใช้เสพติดได้หากใช้ในระยะเวลานานแต่สามารถหยุดได้ง่ายๆด้วยการใช้ขนาดยาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงเพื่อกำจัดผลข้างเคียงต่างๆที่เกิดจากการใช้ยานี้ คุณห้ามหยุดยาโดยพละการ ต้องแจ้งแพทย์ก่อนทุกครั้ง ควรใช้ยาในปริมาณน้อย ยาตัวนี้ออกฤทธิ์ดีในการรักษาโรคผิดปกติทางการนอน เช่น โรคนอนไม่หลับ ยาลอราซีแพม สามารถทำให้ผู้ใช้เสพติดได้หากใช้ในระยะเวลานาน แต่ถึงกระนั้น สามารถหยุดได้ง่ายๆด้วยการใช้ขนาดยาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงโดยไม่มีผลข้างเคียงที่ร้ายแรงใดๆ คุณห้ามหยุดยาโดยทันที ใช้ยาตัวนี้ตามที่แพทย์ได้แนะนำไว้ ห้ามเพิ่มขนาดยาโดยที่ไม่แจ้งแพทย์ก่อน ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้ผลเหมือนเดิมหลังจากที่คุณใช้ยาตัวนี้มาสักระยะหนึ่ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คุณสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์

คำถาม: ฉันรับประทานยาลอราซีแพม (3/4 เม็ดของตัวยา 1 มก.) ในตอนกลางคืนเพื่อช่วยให้หลับ ฉันใช้ยาตัวนี้มา 2-3 ปีในปริมาณน้อย นี่สามารถทำให้น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นได้เล็กน้อยหรือไม่ และฉันมีอาการท้องอืดท้องแข็งมาสักพัก นี่เป็นเพราะฉันกำลังมีอาการของโรคถุงผนังลำไส้ใหญ่อักเสบหรือไม่ คุณพอมีคำแนะนำไหมคะ
คำตอบ: ยาลอราซีแพมเป็นยาที่ใช้ในการรักษาอาการวิตกกังวล โรคผิดปกติทางการนอน และอาการชัก เป็นยาหลักของยากลุ่ม benzodiazepines ที่ออกฤทธิ์โดยการทำงานกับ GABA สารเคมีในสมอง ทำให้เกิดอาการสงบ ข้อมูลเกี่ยวกับการซึ่งจ่ายยาไม่ได้ระบุถึงเรื่องผลข้างเคียงของการมีน้ำหนักตัวเกิดหรือภาวะบวมน้ำจากตัวยา โปรดปรึกษาแพทย์ประจำตัวของคุณเกี่ยวกับอาการแสดงถ้าคุณมีเพราะมันอยู่นอกเหนือสิ่งที่เภสัชกรสามารถระบุได้และเราไม่สามารถวินิจฉัยอาการของโรคได้ ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรเกี่ยวกับข้อมูลเฉพาะและการดูแลสำหรับสุขภาพและการใช้ยาของคุณ ณ ปัจจุบัน โดยเฉพาะก่อนที่คุณจะกระทำการใดๆ

คำถาม: ยาลอราซีแพมถูกใช้รักษาผู้ป่วยโรคหัวใจอย่างไร
คำตอบ: ยาลอราซีแพมเป็นยาที่ใช้เพื่อการรักษาอาการวิตกกังวล และอยู่ในกลุ่มยาชื่อ benzodiazepines ที่ช่วยให้เกิดอาการสงบต่อสมองและเส้นประสาท (ระบบประสาทส่วนกลาง) แพทย์อาจสั่งจ่ายยาตัวนี้เพื่อช่วยคลายความวิตกกังวลที่ทำให้ระดับความดันโลหิตสูงขึ้น หรืออัตราการเต้นของหัวใจสูงขึ้นและอาจทำให้สภาวะของหัวใจแย่ลง ถ้าคุณยังไม่แน่ใจว่าทำไมแพทย์ถึงเลือกใช้ยาตัวนี้ คุณควรปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับเหตุผลที่เลือกใช้ยาตัวนี้ ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรสำหรับข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับการดูแลเรื่องสุขภาพและยาที่คุณรับประทานอยู่ในปัจจุบันก่อนที่คุณจะเริ่มกระทำการใดๆ

คำถาม: ยาลอราซีมแพมจะทำให้ระบบการเผาผลาญของฉันลดลงและทำให้ฉันมีภาวะบวมน้ำหรือไม่
คำตอบ: บริษัท Lexi-Comp ได้รายงานเกี่ยวกับอาการไม่พึงประสงค์จาก ยาลอราซีแพม (Ativan)ว่า 1-10% ของผู้ป่วยในการศึกษาวิจัยมีการเปลี่ยนของรสชาติอาหารที่รับประทาน และมีน้ำหนักตัวเพิ่มหรือน้ำหนักตัวลดลง ยังไม่มีการระบุถึงการมีภาวะบวมน้ำซึ่งอาจเป็นผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นได้ ปรึกษาแพทย์ประจำตัวของคุณถึงคำคำถามเรื่องยาและผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้น

คำถาม: ยาลอราซีแพมใช้เพื่ออะไร และผลข้างเคียงของยามีอะไรบ้าง
คำตอบ: ยาลอราซีแพม (Ativan) เป็นยากลุ่ม benzodiazepine ที่ใช้ในการควบคุมโรควิตกกังวลหรือในการบรรเทาอาการวิตกกัลวลในระยะสั้นที่เกี่ยวข้องกับโรคซึมเศร้า ผลข้างเคียงที่พบได้บ่อยของยาตัวนี้ คือ อาการง่วงซึม รู้สึกสงบ และกดการหายใจ (หายใจตื้น) ผลข้างเคียงอื่นๆของยาตัวนี้ มี ความดันโลหิตต่ำ การสูญเสียความทรงจำ มึนศีรษะ ปวดศีรษะ สับสน มีอาการซึมเศร้า คลื่นไส้ น้ำหนักตัวเกินหรือลดลง มีอาการอ่อนแอ และความผิดปกติทางสายตา แต่นี่ยังไม่ใช่รายการของผลข้างเคียงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับยาลอราซีแพม

คำถาม: ยาลอราซีแพมสามารถทำให้เกิดอาการทางประสาทและสั่นไหวหรือไม่
คำตอบ: ยาลอราซีแพมเป็นยาที่จัดอยู่ในกลุ่มของยาที่ชื่อ benzodiazepines ยาลอราซีแพมใช้ในการรักษาโรควิตกกังวลและใช้เพื่อคลายความวิตกกังวลในระยะสั้นหรือเพื่อคลายความวิตกกังวลที่เกี่ยวข้องกับอาการของโรคซึมเศร้า ยาลอราซีแพมออกฤทธิ์โดยการทำปฏิกิริยากับสารเตมีในสมองที่ช่วยลดความตื่นเต้นที่ผิดปกติในสมอง ผลข้างเคียงบางประการที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ยาลอราซีแพม ได้แก่ อาการซึมเศร้า อาการง่วงซึม หายใจช้า ผื่นแดง น้ำหนักตัวเปลี่ยน งุนงงสับสน มึนศีรษะ และปวดศีรษะ อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลของยาที่สั่งจ่าย

มีรายงานของผู้ที่ได้รับผลข้างเคียงในทางที่กลับกัน บางปฏิกิริยาที่เขาอาจได้รับคือ มีการพูดมากกว่าปกติ มีการระบายอารมณ์ รู้สึกตื่นเต้น และมีการเคลื่อนไหวมากกว่าปกติ และยังมีรายงานของความอยู่ไม่นิ่งและพฤติกรรมก้าวร้าวด้วยเช่นกัน นี่ถือเป็นปฏิกิริยาที่พบได้ไม่บ่อยนักจากการใช้ยา benzodiazepine ซึ่งเกิดขึ้นในผู้ป่วยน้อยกว่า 1% ที่ใช้ยาตัวนี้ ผู้ที่มีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดปฏิกิริยาเหล่านี้คือ ผู้สูงอายุ เด็ก และผู้ที่มีประวัติการเสพติดแอลกอฮอล์หรือมีความผิดปกติทางจิต

นอกจากนี้ อาจมีปัจจัยทางพันธุกรรมเกี่ยวข้องด้วยเช่นกัน โปรดปรึกษาแพทย์ของคุณถึงอาการที่กำลังเกิดขึ้น ห้ามคุณหยุดยาเองโดยที่ไม่ปรึกษาแพทย์ก่อนล่วงหน้า เพราะการหยุดยากลุ่ม benzodiazepine เช่นยาลอราซีแพมโดยฉันพลันอาจทำให้เกิดอาการขาดยาได้ อาการขาดยาอาจมี: อารมณ์เศร้า นอนไม่หลับ ปวดเกร็งในช่องท้องหรือกล้ามเนื้อ อาเจียน เหงื่อออก อาการชัก และ อาการสั่น

คำถามเกี่ยวกับยาชนิดนี้? ถามทีมแพทย์ของเราทางออนไลน์เลยค่ะ
เราจะไม่เปิดเผยชื่อและข้อมูลของคุณ

พิมพ์คำถามของคุณได้เลย

แนบไฟล์ (รูปหรือวีดีโอ) เช่น ประวัติการรักษา รูปของอาการ (ถ้ามี) ไม่ต้องห่วง! เราเก็บไฟล์ของคุณเป็นความลับ มีแค่คุณกับคุณหมอเท่านั้นที่เห็นไฟล์ได้ค่ะถามคำถามถึงโรงพยาบาลที่ท่านมีความประสงค์จะได้รับคำตอบ (ถ้ามี)

ส่งข้อมูล
สั่งซื้อยาออนไลน์ เพียงเป็นเพื่อนกับเราทาง (@honestdocs) คุณสามารถให้เราจัดส่งยาผ่านทางออนไลน์ได้แล้ววันนี้ จัดส่งภายใน 24 ชม. ด้วยค่าบริการ 200-400 บาท (กทม. เท่านั้น) หรือ ภายใน 3 วัน (ทั่วประเทศ) ด้วยค่าบริการ 200 บาท คุณสามารถจ่ายโดยการโอนเงินผ่านทางธนาคาร หมายเหตุ: i) เราไม่ได้เป็นร้านขายยาเอง แต่เราให้ความสะดวกแก่คนไข้โดยมีบริการสั่งซื้อยาจากเภสัชกรแล้วจัดส่งให้แก่ท่าน ii) เราไม่สามารถบริการจัดส่งยาที่อยู่ในกลุ่มยาอันตราย และยาควบคุม (ซึ่งต้องสั่งโดยแพทย์เท่านั้น) เพิ่มเราเป็นเพื่อนทางไลน์

ผลลัพธ์ อาจมีการเปลื่ยนแปลง ไปในแต่ละบุคคล/สภาพผิว/รูปร่าง